O NÁS

Spolu Budujeme Sny

Minior, s.r.o. bola založená v marci 2017 s cieľom vytvoriť jedinečnú stavebnú spoločnosť, ktorá poskytuje stavebné služby pre komerčné a rezidenčné projekty. Špecializuje sa na výstavbu, renováciu a všetky súvisiace stavebné činnosti. 

Chcete u nás pracovať?

Realizujeme individuálne, inovatívne a nadčasové návrhy, ktoré vyhovujú potrebám klienta a jeho životnému štýlu, opierajúc sa o personalizované a profesionálne služby a kvalitné spracovanie. Spoločnosť spája odborné znalosti s praktickými skúsenosťami od počiatočnej až po záverečnú fázu projektu.
Chápeme dôležitosť profesionality a vždy sa snažíme vytvoriť ideálne prostredie pre našich klientov s dôrazom na inováciu, komunikáciu a detail.

Spoločnosť Minior poskytuje stavebné poradenské služby s cieľom dodať najlepšie výsledky pre akýkoľvek projekt. Naši experti aplikujú svoje vedomosti a skúsenosti tak, aby bola zabezpečená plynulá dodávka projektov v dohodnutom časovom rámci, neprekročenom finančnom rozpočte a v súlade s očakávaniami.

Neprekračujeme rozpočet,
ale Vaše očakávania!

NAŠE SLUŽBY

1

Komerčné projekty

Kancelárske budovy, sklady, reštaurácie, športové zariadenia, úžitkové a distribučné centrá... atď. Ponúkame realizáciu nových stavebných projektov, komerčné prestavby, renovácie a dodatky. Špecializujeme sa na vytváranie inovatívnych maloobchodných prostredí, vlastný dizajn a konštrukciu. Spoločnosť Minior udržiava kvalifikovanú pracovnú silu celoročne a má flexibilitu v realizácií väčších, zložitejších a často neštandardných projektoch.
2

Rezidenčné/obytné projekty

Bez ohľadu na to, aký veľký alebo malý je váš projekt, či je to novostavba alebo rekonštrukcia, sme hrdí, že môžeme byť súčasťou pri budovaní vášho domova. Chápeme, že dizajn a vybudovanie obytného domu je často proces, ktorý stojí istý čas premýšľania, výskumu, plánovania a debát. Vysnený domov nie je náhodný, je výsledkom investovanej energie majiteľa a architekta. Spoločnosť Minior v tomto vidí svoju zodpovednosť, aby zabezpečila, že vaše domovy budú dýchať teplom, láskou a vášňou. Je pre nás dôležité, ako sa klient cíti, pretože ako sme sa zmienili o nás "je to osobné".
3

Prenájom lešenia

Prenajímame multifunkčné lešenie značky LAYHER ROTAX. Je vhodné pre fasádne práce aj ku technológiám, ako sú potrubné mosty, elektrikárske trasy.

NAŠA VÍZIA

Byť “OSOBNÍ”. Prijímať nové výzvy klientov pre tvorbu jedinečných hodnôt a získať tak solídnu povesť a dobré meno.

NAŠA MISIA

Bezpečne, výhodne a udržateľným spôsobom poskytovať integrované služby, produkty a riešenia, ktoré uspokojujú potreby klientov a napĺňajú ich očakávania.

NAŠE HODNOTY

Dokonalosť

Vždy sa snažíme svojou precíznosťou splniť a prekročiť očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán.

Zodpovednosť

Zlepšujeme kvalitu života v komunitách, kde pracujeme prostredníctvom ekonomických, sociálnych a ekologicky šetrných praktík.

Flexibilita

Efektívne zvládnuté veľké, zložité a neobvyklé renovačné a stavebné projekty. Vítame účasť klienta na projekte v akejkoľvek časti a rozsahu stavebného procesu.

Team building a otvorená komunikácia

Veríme v dlhodobé vzťahy, ktoré sú postavené na poctivosti, rešpekte a efektívnej spolupráci.

Bezpečnosť

Zabezpečíme bezpečné, zdravé pracovné prostredie a kultúru "nulovej ujmy".

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

Náš úspech začína tým, že kombinujeme najlepšie technické zdroje s najskúsenejším personálom. Naše tímy úzko spolupracujú s klientami a odborníkmi pre identifikáciu potrieb so snahou prekročiť očakávania. Naša činnosť je postavená na úrovni osobnej starostlivosti, rešpektu, pozornosti pre detail a schopnosti disponovať so širokým súborom zručností.

Pomáhame klientom udržať kontrolu nad každým aspektom projektu, ako je kvalita – náklady, estetika - funkčnosť. Zabezpečujeme úzku spoluprácu s klientom na báze účinných vzťahov medzi všetkými zúčastnenými stranami.

Môžete si vybrať spoločnosť, ktorá ponúka ideálnu kombináciu kvality služieb, ceny a zmyslu pre detail. Náš dôraz je kladený na minimalizovanie narušení procesu, tým že dodáva produkty vynikajúcej kvality od overených a spoľahlivých výrobcov.