VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

 • Pri zapožičaní pracovného nástroja požadujeme predložiť platný občiansky preukaz.
 • Pri zapožičaní pracovného nástroja sa skladá vratná zábezpeka podľa platného cenníka. Výška zábezpeky môže byť pozmenená na základe dôveryhodnosti zákazníka.
 • Zábezpeka sa vracia pri vrátení zapožičaného pracovného nástroja v stave, v akom bolo prevzaté.
 • Pracovné nástroje prenajímame na 4 hodiny, celý deň, alebo víkend.
 • Za 4 hodiny prenájmu pracovného nástroja sa rozumie čas od zapožičania po vrátenie pracovného nástroja max. do 4 hodín v rámci jedného dňa počas otváracích hodín.
 • Za jeden deň prenájmu pracovného nástroja sa rozumie, ak nájomca vráti požičaný pracovný nástroj do 24 hodín od prevzatia pracovného nástroja. Po uplynutí tejto doby začína plynúť ďalší deň prenájmu.
 • Za prenájom na víkend sa rozumie, ak si nájomca pracovný nástroj prevezme v piatok v čase od 16:00 do 17:00 hod., prípadne v sobotu počas otváracích hodín a vráti ho v pondelok do 08:00 hod. Po uplynutí tejto doby začína plynúť ďalší deň prenájmu.
 • Ostatné upresnenia:
 • V nedeľu a počas štátnych sviatkov pracovné nástroje nepreberáme/ nevydávame.
 • Pri požičaní pracovného nástroja po 16:00 a vrátení presne o 8:00 nasledujúceho dňa je účtované požičovné do 4 hodín.
 • Za prenájom pracovného nástroja sa platí po vrátení pracovného nástroja.
 • Za vrátenie znečisteného pracovného nástroja účtujeme poplatok od 1 EUR – 7 EUR podľa miery znečistenia. 
 • Pri pracovných nástrojoch označených v cenníku je zvlášť účtovaná cena za opotrebenie príslušenstva. 
 • PLATBA JE MOŽNÁ IBA V HOTOVOSTI.